A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Mexiko - Chichén Itzá - Sprievodca

Když se podíváte na prospekty cestovních kanceláří inzerujících cesty do Mexika, určitě narazíte na obrázek schodovité čtyřstěnné pyramidy.

Jedná se o jednu z nejznámějších mexických památek, nacházející se v archeologickém komplexu Chichén Itzá. Překlad názvu komplexu by se velmi volně dal přeložit jako bezedná studna kmene Itzá. Název má své opodstatnění, v komplexu se našla studna, na jejímž dně ležely četné lidské kostry. Trochu morbidní představa, ale traduje se, že sem tam byl někdo do studny uvržen. A pokud náhodou přežil, byl prohlášen za věštce nebo kohokoliv s nadpřirozenými schopnostmi.

V komplexu se nachází památky, které nesou znaky prastaré toltécké kultury, ale také mnoho mayských staveb. Jak jsem již zmiňovala, nejznámější z nich je schodovitá pyramida El Castillo del Serpiente Emplumado, čili pyramida opeřeného hada, z mytologie známého jako Kukuklán. Tato stavba skrývá mnohá netušená tajemství. Kupříkladu každá strana stavby je orientována na jednu světovou stranu a to jen s minimální odchylkou. Schodiště na každé ze čtyř stran má právě 91 schodů. Vezmeme-li v úvahu takové schodiště čtyřikrát a přidáme-li vrchní schod, získáme číslo 365, tolik je dnů v roce. Zvážení, zda-li jde o úmysl nebo náhodu, nechám na vás…

Na vrchol pyramidy se člověk bohužel nedostane, nicméně nemáte-li klaustrofobii, můžete se podívat dovnitř. Vnitřek pyramidy skrývá obětní oltář, člověk jen nechce uvažovat nad tím, co kdo bohům obětoval.

Známou památkou je také hřiště používané pro jistý druh hry s míčem. Hru hrávalo zřejmě sedm hráčů a hlavní ideou bylo prohodit míč jakýmsi otvorem umístěným sedm metrů nad zemí. Jediný háček tkvěl v tom, že se k tomu nesměly používat ruce. Za hřištěm se nachází místo, kde bylo nalezeno proroctví mluvící o Kukuklánově povstání 22. 12. 2012. Opeřený had se prý má vynořit ze země přímo na hřišti. Datum to je rozhodně zajímavé a místo má svoji neopakovatelnou atmosféru. O tajemství tu skutečně není nouze, je na každém návštěvníkovi, jak moc se nechá unést.

Areál je vybaven několika obchůdky se suvenýry a nedaleko se nachází několik hotýlků, kde se člověk může ubytovat a využít tak jedinečné příležitosti zhlédnout večerní světelné představení.

Ovšem počítejte s tím, že pokud se zde chcete ubytovat někdy okolo jarní rovnodennosti, hotýlky budou plné. Toto místo je příliš magické na to, aby v tak zajímavý den zůstalo nepovšimnuto.

 (nahral: admin2)
 (nahral: admin2)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)
 (nahral: emiliana)

Posledná editácia textu: 9.6.2011 12:11